Agenda item

Northern Ireland Air Ambulance

Alderman Ramsey to Move:

 

That this Council commends the work of the Northern Ireland Air Ambulance and have discussions on future financial support at the relevant Committee.

 

Councillor Jackson to Move:

 

Derry City and Strabane District Council calls upon employers to end the practice of zero hour contracts now. This Council commits itself to doing everything that it can to help make the north-west region a zero hour contract free zone.

This council agrees that zero hour contracts have no role in stimulating inclusive economic growth and should be banned.

 

This motion further proposes that the Mayor convene a district wide forum, including local business leaders, trade unions, employer’s organisations, youth groups, anti-poverty groups, and any other concerned sections of civic society, to develop a practical strategy aimed at bringing an end to these damaging and harmful employment practices.

 

IarrannComhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin ar fhostóirí deireadh láithreach a chur le nós na gconarthaí náid uaireanta. rún daingean ag an Chomhairle gach iarracht a dhéanamh le cinntiú go mbeidh réigiún an Iarthuaiscirt iomlán saor ó nós na gconarthaí náid uaireanta.

Aontaíonn an Chomhairle seo nach bhfuil ról ar bith ag conarthaí náid uaireanta san fheachtas le fás ionchuimsitheach eacnamaíoch a spreagadh agus mór cosc a chur orthu.

 

Moltarlena chois gur chóir go dtionólfaí fóram ceantair ag an Mhéara a thabharfadh deis do cheannairí áitiúla gnó, cheardchumainn, eagraíochtaí a fhostaíonn daoine, ghrúpaí óige, ghrúpaí frithbhochtaineachta, agus d'aon pháirtithe leasmhara eile sa phobal a bhfuil baint acu leis an cheist, stráitéis phraiticiúil a fhorbairt a chuirfeadh deireadh leis an chleachtas fostaíochta seo atá dochrach díobhálach

 

Councillor McGinley to Move:

 

That this Council reaffirms it’s commitment as a partner to the Neighbourhood Renewal People and Place Strategy,

 

That this Council notes with concern significant funding cuts faced by NR funded groups and bodies and that this Council requests a meeting with the Permanent Secretary for the Department for Communities to challenge the proposed cuts to Neighbourhood Renewal budgets.

 

Go n-athdhearbhaíonn an Chomhairle seo go bhfuil tiomanta don StraitéisPobal agus Ceantar’ um Fhorbairt Chomharsanachtaí.

 

Go léiríonn imní faoi na ciorruithe diana ar ghrúpaí agus chomhlachtaí atá maoinithe faoi scéimeanna um Fhorbairt Chomharsanachtaí agus Gur chóir don Chomhairle seo cruinniú a iarraidh leis an Rúnaí Buan sa Roinn Pobail le dul i ngleic leis na ciorruithe atá molta ar bhuiséid um Fhorbairt Chomharsanachtaí

 

Councillor Logue to Move:

 

That this Council recognises the health and environmental risks associated with Glyphosate, which the World Health Organisation has upgraded to “probably carcinogenic in humans”. Taking this into consideration this Council should cease from using the weed killer and request that all subcontractors employed by Council also cease the use of Glyfos and all products containing Glyphosate in this Council district, in favour of a more environmentally friendly product.


As a Council we pledge to discontinue the use of glyphosate in all operations with the only exception being when dealing with Japanese Knotweed, which will be injected rather than sprayed.


We also pledge to encourage other Statutory Agencies to do likewise.

 

Go n-aithníonn an Chomhairle seo an baol a bhaineann le gliofosáit don tsláinte agus don chomhshaol tar éis di bheith nua-rangaithe ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte mar shubstaint a d’fhéadfadh léibheith carcanaigineach do bheatha an duine”; mar gheall air sin, mór don Chomhairle seo stad a chur le húsáid an cheimiceáin mar fhiailnimh agus iarrann muid ar an Chomhairle cinntiú nach mbainfí úsáid as Glyfos as aon táirge eile a bhuil gliofosáit istigh ann áit ar bith sa cheantar, Comhairle, agus go n-aimseofaí táirge eile atá neamhdhíobhálach don timpeallacht.

 

Mar Chomhairle, geallann muid go stadfaidh muid d’úsáid a bhaint as gliofosáit i ngach gné dár n-oibríochtaí, ach amháin nuair a bhíonn muid ag dul i ngleic le glúineach bhiorach, agus sa chás sin amháin, tabharfar instealltaí in áit spraeáil a dhéanamh.

 

Lena chois sin, geallann muid go spreagfaidh muid gníomhaireachtaí stáit eile amhlaidh a dhéanamh.

 

Councillor Tierney to Move:

 

That Council recognises the current state of disrepair the Strabane River Walkway is in; further notes the importance of the River Walkway for local Search and Rescue Groups and angling clubs; expresses concern about the lack of emergency water safety measures in place along the walkway; notes the River Walkway gates are locked permanently and is inaccessible to the general public.

 

Council recognises that Strabane town is lacking in outdoor leisure provision and public parks; and commits to urgently investigate possible ways to upgrade Strabane River Walkway to ensure it is safe and accessible for all.

 

Councillor Duffy to Move:

 

This Council supports calls for Ireland and other participants not to take part in the 2019 Eurovision Song Contest which will take place in Israel in accordance with Derry City and Strabane District Council’s support for the Boycott, Divestment and Sanctions policy.

 

This Council should write to RTÉ and BBC expressing concern at the continued slaughter and human rights abuse against the Palestinian people and urging them to boycott the competition.

 

I gcomhréir leis an pholasaí Baghcait, Dífheistithe agusSmachtbhannaí a dtugann Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Bháin tacaíocht , tacaíonn an Chomhairle seo leis an éileamh nach nglacfaidh Éire rannpháirtithe eile páirt i gComórtas Amhránaíochta na hEoraifíse 2019 a bheidh ar siúl san Iosrael

 

Ba chóir don Chomhairle seo scríobh chuig RTÉ agus BBC chun baghcat ar an chomórtas a mholadh; agus lenár n-imní a chur in iúl i leith an tsáraithe ar chearta daonna agus an tsléachta atá á dhéanamh ar mhuintir na Palaistíne

 

 

Minutes:

Alderman Ramsey Moved, Seconded by Alderman McClintock

That    this Council commends the work of the Northern Ireland Air Ambulance and have discussions on future financial support at the relevant Committee.

 

After voting by a show of hands the result was unanimous in favour of the motion.

 

Subsequently Alderman Ramsey Moved, Seconded by Alderman McClintock and the Council

 

Resolved       That this Council commends the work of the Northern Ireland Air Ambulance and have discussions on future financial support at the relevant Committee.