Agenda

Derry City and Strabane District Council
Thursday 17 December 2020 4.00 pm

Venue: remotely - Remotely. View directions

Media

Items
No. Item

1.

Notice and Summons of Meeting

Additional documents:

2.

Member Attendance and Apologies

Additional documents:

3.

Statement for Remote Meetings

Additional documents:

4.

Declarations of Members' Interests

Additional documents:

Open for Decision

Additional documents:

5.

Chairperson's Business

Additional documents:

6.

Confirmation of the Open Minutes of the Meeting of Derry City and Strabane District Council held on Thursday 26 November 2020 pdf icon PDF 560 KB

Additional documents:

7.

Matters Arising

Additional documents:

8.

Confirmation of the Open Minutes of the Reconvened Meeting of Derry City and Strabane District Council held on Friday 4 December 2020 pdf icon PDF 209 KB

Additional documents:

9.

Matters Arising

Additional documents:

10.

Adoption of the Open Minutes of the following Committees

Additional documents:

10a

Monthly Governance and Strategic Planning Committee held on Tuesday 1 December 2020 pdf icon PDF 369 KB

Additional documents:

10b

Monthly Planning Committee held on Wednesday 2 December 2020 pdf icon PDF 303 KB

Additional documents:

10c

Bi-Monthly Assurance, Audit and Risk Committee held on Monday 7 December 2020 pdf icon PDF 196 KB

Additional documents:

10d

Monthly Business and Culture Committee held on Tuesday 8 December 2020 pdf icon PDF 258 KB

Additional documents:

10e

Monthly Environment and Regeneration Committee held on Wednesday 9 December 2020 pdf icon PDF 321 KB

Additional documents:

10f

Monthly Health and Community Committee held on Thursday 10 December 2020 pdf icon PDF 298 KB

Additional documents:

11.

Notices of Motion

Councillor Mooney to Move:

Council notes the present provisions of the Mental Capacity Act (NI) 2016.

 

 Council also note that the provisions relating to Lasting Powers of Attorney which allows for the management of affairs for health and welfare when the donor lacks capacity has not been commenced yet.

 

 This Council will write to the Minister for Health asking him to recognise the importance of these provisions to individuals and families and to provide them with certainty for future planning and a timeline for the implementation of these important provisions.

 

Councillor Cooper to Move:

 

Go dtugann an Chomhairle seo faoi deara cuimhneachán céad Acht um Rialú na hÉireann de chuid pharlaimint Westminster.

 

Tugann muid faoi deara gur cúlghaireadh an t-acht seo a bhuí le Comhaontú Aoine an Chéasta.

 

Tugann muid faoi deara na deighiltí doimhne agus fairsinge a chothaigh agus a dhaingnigh sé seo i sochaí na hÉireann féin agus sna caidrimh idir oileáin na hÉireann agus na Breataine, ar na hiarmhairtí sin nach beag is í an choimhlint ilsrathach fhada a d’fhulaing sochaí s’againne.

 

Cuireann muid fáilte roimh agus tacaíonn muid leis an chreat chomhaontaithe a chruthaigh an próiseas síochána chun tabhairt faoi agus plé leis seo ar fad trí mhodhanna síochánta agus daonlathacha.

 

Aithníonn muid maidir leis seo a chur i gcrích gur obair atá fós idir lámha – cur i ngníomh iomlán gach gné de Chomhaontú Aoine an Chéasta.

 

Áirítear air seo a bhunriachtanais faoi choinne cóir comhionannais, cothroime measa agus cóimheasa, agus an fhoráil le haghaidh reifrinn chun lán-éifeacht a thabhairt d’fheidhmiú an chirt ag muintir na hÉireann chun féinchinntiúcháin agus an tábhacht de seo a bhaineann le rialtais na Breataine agus na hÉireann ar aon.

 

Sa chéad ásc maidir le cearta ar fud an oileáin agus sa dara hásc an fhreagracht ar leith atá ag rialtas na Breataine chun dáta a shocrú faoi choinne an reifrinn.

 

Thairis sin aithníonn an Chomhairle seo go bhfuil rogha chrua á cruthú idir fís chaol chúng Breatain an Bhreatimeachta agus fís chuimsitheach oscailte Éire nua.


Dá bhrí sin, iarrann muid ar an Chomhairle seo deis díospóireachta a spreagadh chun eispéiris agus tuairimí, smaointe móra agus aitheasc poiblí ar thodhchaí bhunreachtúil nach mbagraíonn éinne a chur i láthair.

Agus go n-iarrann an Chomhairle seo ar an dá rialtas dlús a chur le cur i bhfeidhm a bhfreagrachtaí ar leith maidir le Comhaontú Aoine an Chéasta.

 

This Council notes the centenary anniversary of the Westminster Parliament’s Government of Ireland Act.

We note that the Good Friday Agreement caused this act to be revoked. 

We note the deep and wide divisions this has sustained and entrenched both within Irish society and in the relationships between the islands of Ireland and Britain, not least of those consequences has been the multi-layered generational conflict our society has endured.

We welcome and support the agreed framework provided by the peace process to address and deal with all of this by peaceful and democratic methods.

We recognise that the outworking of this – the full implementation  ...  view the full agenda text for item 11.

Additional documents:

Open for Information

Additional documents:

12.

Responses to Motions pdf icon PDF 201 KB

Additional documents:

13.

Resolutions from Other Councils pdf icon PDF 88 KB

Additional documents:

14.

Sealing List - December 2020 pdf icon PDF 145 KB

Additional documents:

Confidential for Decision

Additional documents:

15.

Confirmation of the Confidential Minutes of the Meeting of Derry City and Strabane District Council held on Thursday 26 November 2020

Additional documents:

16.

Matters Arising

Additional documents:

17.

Confirmation of the Confidential Minutes of the Reconvened Meeting of Derry City and Strabane District Council held on Friday 4 December 2020

Additional documents:

18.

Matters Arising

Additional documents:

19.

Adoption of the Confidential Minutes of the following Committees

Additional documents:

19a

Monthly Governance and Strategic Planning Committee held on Tuesday 1 December 2020

Additional documents:

19b

Monthly Planning Committee held on Wednesday 2 December 2020

Additional documents:

19c

Monthly Business and Culture Committee held on Tuesday 8 December 2020

Additional documents:

19d

Monthly Environment and Regeneration Committee held on Wednesday 9 December 2020

Additional documents:

19e

Monthly Health and Community Committee held on Thursday 10 December 2020

Additional documents:

20.

Continuation of ERNACT EEIG Post Brexit

Additional documents:

21.

Any Other Relevant Items

Additional documents: