Agenda

Derry City and Strabane District Council
Thursday 24 September 2020 4.00 pm

Venue: Remote. View directions

Media

Items
No. Item

1.

Notice and Summons of Meeting

Additional documents:

2.

Member Attendance and Apologies

Additional documents:

3.

Statement for Remote Meetings

Additional documents:

4.

Declarations of Members' Interests

Additional documents:

Open for Decision

Additional documents:

5.

Chairperson's Business

Additional documents:

6.

Confirmation of the Open Minutes of the Meeting of the Derry City and Strabane District Council held on Thursday 23 July 2020 pdf icon PDF 569 KB

Additional documents:

7.

Matters Arising

Additional documents:

8.

Adoption of the Open Minutes of the following Committees

Additional documents:

8a

Special Planning Committee held on Wednesday 29 July 2020 pdf icon PDF 281 KB

Additional documents:

8b

Monthly Governance and Strategic Planning Committee held on Tuesday 1 September 2020 pdf icon PDF 245 KB

Additional documents:

8c

Monthly Planning Committee held on Wednesday 2 September 2020 pdf icon PDF 302 KB

Additional documents:

8d

Monthly Planning Committee (Reconvened) held on Thursday 3 September 2020 pdf icon PDF 179 KB

Additional documents:

8e

Monthly Business and Culture Committee held on Tuesday 8 September 2020 pdf icon PDF 315 KB

Additional documents:

8f

Monthly Environment and Regeneration Committee held on Wednesday 9 September 2020 pdf icon PDF 253 KB

Additional documents:

8g

Monthly Health and Community Committee held on Thursday 10 September 2020 pdf icon PDF 438 KB

Additional documents:

9.

Call-In of Council Item C237/20 (AAR25/20) pdf icon PDF 110 KB

Additional documents:

10.

Notices of Motion

Councillor McHugh to Move:

 

Moil Dhigiteacha-Digital Hubs

Mar chuid de phleananna do théarnamh geilleagrach, go n-iarann an Comhairle seo ar an Fheidhmeannas Tionóil tosaíocht a thabhairt d’fhobairt mhoil dhigiteacha lonnaithe i mórionaid dhaonra, idir cheantair thuaithe agus chathrach, chun gur féidir le hoibrithe san earnáil phríobháideach san earnáil phoiblí deis a bheith acu bheith ag obair ó chian agus níos congaraí gceantar féin más cuí.

As part of its economic recovery plan, that this Council asks the Assembly Executive to prioritise the development of ‘Digital Hubs’ located in main urban and rural population centres to enable public and private sector workers, where appropriate, the ability to work remotely and closer to home.

Councillor R Barr to Move:

That this Council requests that the Police Ombudsman for Northern Ireland investigates the PSNI handling of the Noah Donohoe case.

 

Councillor Cooper to Move:

Straitéisar Luach Sóisialta

Aontaíonnan Chomhairle seo:

CreatPolasaí ar Luach Sóisialta a fhorbairt chun eolas a dhéanamh do gach gné ábhartha de pholasaí na Comhairle:

·         Straitéisar luach sóisialta a fhorbairt chun aidhmeanna sóisialta, timpeallachta agus eacnamaíochta Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin a chur chun cinn; agus

·         Forálachaar thionchar sóisialta a chomhsnaidhmeadh go foirmiúil sa chéim réamh-sholáthair de gach conradh comhairle agus iad a chur san áireamh sna critéir dhámhachtain le haghaidh chonarthaí na comhairle.

·         I dtosach déantar eolas maidir le forbairt an Chreata Polasaí seo agus úsáid mhéadaithe d’Fhorálacha Sóisialta a dhéanamh trí mheasúnú ar riachtanais shóisialta a dhíreoidh ar shaincheisteanna bainte le bochtanas, go háirithe laistigh de cheantair dhíth ilchineálach.

Tabharfaidhfeidhmeannaigh tuairisc ar ais laistigh de dha mhí ar an ábhar thuas chun an t-uastionchar sóisialta agus eacnamaíochta a chinntiú do shaoránaigh an cheantair Comhairle seo.

Social Value Strategy Motion 

This Council agrees to:

Develop a Social Value Policy Framework to inform all relevant aspects of council policy;

·         Develop a social value strategy to promote and further the social, environmental and economic goals of Derry and Strabane District Council and;

·         formally incorporate social impact clauses into the pre-procurement stage of all council contracts and to include them within the award criteria for council contracts;

·         the development of this Policy Framework and increased use of Social Clauses should initially be informed by a social needs assessment, which will focus on poverty related issues particularly within areas of multiple deprivation.

 Officials will bring back a report, within two months to council on the above to ensure maximum social and economic impact for the citizens of this Council area.

Councillor Dobbins to Move: 

 

That this Council notes the increase in cases of Covid-19 across the district and the immense efforts taken by our frontline healthcare workers to support those who receive a positive diagnosis;

 

further notes the positive action taken by the Minister for Infrastructure and the Minister of Health to make face coverings mandatory in a range of enclosed spaces where the risk of transmission may  ...  view the full agenda text for item 10.

Additional documents:

Open for Information

Additional documents:

11.

Responses to Motions pdf icon PDF 213 KB

Additional documents:

12.

Resolutions from Other Councils pdf icon PDF 88 KB

Additional documents:

13.

Sealing List - September 2020 pdf icon PDF 183 KB

Additional documents:

Confidential for Decision

Additional documents:

14.

Confirmation of the Confidential Minutes of the Meeting of Derry City and Strabane District Council held on Thursday 23 July 2020

Additional documents:

15.

Adoption of the Confidential Minutes of the following Committees

Additional documents:

15a

Special Meeting of the Planning Committee held on Wednesday 29 July 2020

Additional documents:

15b

Monthly Governance and Strategic Planning held on Tuesday 1 September 2020

Additional documents:

15c

Monthly Planning Committee held on Wednesday 2 September 2020

Additional documents:

15d

Monthly Planning Committee (Reconvened) held on Thursday 3 September 2020

Additional documents:

15e

Monthly Business and Culture Committee held on Tuesday 8 September 2020

Additional documents:

15f

Monthly Environment and Regeneration Committee held on Wednesday 9 September 2020

Additional documents:

15g

Monthly Health and Community Committee held on Thursday 10 September 2020

Additional documents:

16.

Any Other Relevant Items

Additional documents: